Stichting Make Me Happy


De stichting Make Me Happy, momenteel in oprichting, probeert te voorkomen dat suÔcidale mensen zelfmoord plegen door hen te helpen om een gelukkig leven te leiden.

In veel gevallen werken de bestaande instanties niet, denk aan wachtlijsten e.d.

Uw hulp en eventuele nieuwe ideeŽn voor deze preventieve benadering zijn van harte welkom.

Denk bijvoorbeeld aan het structureel ondersteunen van een hulpbehoevende persoon, het aanbieden van een passende baan, het helpen met een gelukkig liefdesleven.

D.m.v. fondsenwerving proberen we de kosten af te dekken.

Mocht jij je geroepen voelen om persoonlijk of als onderneming medewerking of financiŽle steun te verlenen aan dit initiatief, dan ben je van harte welkom.

e-mail: info@makemehappy.nl

oprichter: Steve Luntungan


copyright 2013 www.makemehappy.nl